Iran Building Information Modeling مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
IBIMA.IR
 • تماس با ما
 • Welcome to

  Iran Building Information Modeling Association


  خوش آمدید به

  مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران


  Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران

  مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران

  مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران در سال ۱۳۹۱ در ایران برای ایجاد بسترهای لازم در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ تأسیس شده است.  The Iran Building Information Modeling Association (IBIMA) shares knowledge resources to support construction engineering management decision-making.It was founded in 2012 by professional engineers from universities in Iran,

  تمامی محققین و پژوهشگران فعال در مبحث مدل سازی اطلاعات ساختمان میتوانند با ارسال مقاله خود نسبت به انتشار آن در سایت به اسم خودشان اقدام نمایند


  مقاله بهبودبازده زیست محیطی پروه های عمرانی به کمک BIM
  وحید شاه حسینی - استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  حامد حکمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
  ندا صادقی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
  چکیده مقاله:
  تحولات اخیرو توسعه شهرنشینی و به تبع آن رشد و توسعه کالبدی شهرها مسائلی را درفضای شهربوجود آورده است که نه تنها ساکنین آن بلکه تمام محیط زیست درمعرض عوارض ناشی ازآن را موردتهدید قرارداده است بخش ساختمان مصرف حدود 40درصد ازکل منابع انرژی را به خود اختصاص داده و درازای آن نزدیک به 30درصد ازco2 تولیدی بشر را دفع می کند این بخش به تنهایی مصرف 69دصد ازبرق ایالات متحده را به خود اختصاص داده است دراین راستا تکنیک راه اندازی پیوسته رویکردی بود که اولین باردرایالات متحده بنیان نهاده شد و نتایج قابل توجهی درکاهش انرژی مصرفی ساختمان داشت طاحی یکپارچه ساختمان رویکرد مدیریتی دیگری بود که دریک دهه اخیر بسیارمورد توجه بوده و دقالب مدلسازی اطلاعات ساخت بروز یافته است مدلسازی اطلاعات ساختمان bim یکی ازتحولات امیدوارکننده دزمینه پایداری معماری مهندسی و ساخت و ساز است قابلیت مدلهای BIM دذخیره سازی اطلاعات قسمت های مختلف پروژه جهت ارزیابی و محاسبات انرژی مورداستفاده قرارگرفته و مهندسان را قادر می سازد تاباصرف زمان و هزینه کمتر به سادگی به پارامترهای مورد نیاز برای محاسبات کارایی انرژی دست پیدا کنند محاسبات انرژی - اکسرژی انرژی مفید را بصورت آنی انجام داده و شبیه سازی گرافیکی آن را مشاهده کنند
  کلیدواژه‌ها:
  انرژی ، BIM تخریب محیط زیست ، Building Information Modeling


  برچسب ها: مدلسازی اطلاعات ساختمان ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، bim ، Building information modeling ،

  دیدگاه ها ()

   مقاله بهینه سازی موقعیت تاورکرین ها درسایتهای ساخت و سازباادغام GISو BIM
  مجتبی بنسبردی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحدیزد
  احمدعلی فلاح - استادیار گروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدمیبد
  چکیده مقاله:
  انواع بارهای گوناگون است گاهی اوقاع تاورکرین ها درمحیطهای کاری باهم تداخل دارند و بامحدودیت زمان هزینه و نیروی کار مواجه هستند شناسایی تعدادومحل مناسب جرثقیل ها مسئله مهمی است که درگیری بین تاوکرین ها را کاهش میدهد سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS انالیز تعدادزیادی ازداده های فضایی مورداستفاده درفرایند بهینه سازی موقعیت تاورکرین ها ا تسهیل می کنند علاوه براین یکپارچه سازی نتایج تجزیه و تحلیل GIS بامدل سه بعدی بصری به مدیران درتجسم درگیری تاوکرین ها درجزئیات بزرگ کمک می کند مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به مدیران کمک می کند که ازطریق یک مدل دیجیتالی ساخته شده تجسمی ازساختمان قبل ازپیاده سازی آن داشته باشند ازاین رو دراین مقاله مدل یکپارچه GIS-BIM برای شناسایی موقعیت های عملی تاورکرین ها شروع میشود روش ارایه شده حاضربراساس کارهای قبیل با استفاده ازنزدیکی هندسی و پوشش همه نیازها و تهیه نقاطی به عنوان معیارهای اصلی برای مکان یابی گروهی از تاور کرین ها است هنگامی که هندسه سایت های ساخت و ساز براساس ابزار BIMتولید میشود این مدل ترکیب منسابی ازتاورکرین ها را به منظور بهینه سازی محل شناسایی می کند خروجی مدل GIS شامل یک یا چندمنطقه عملی است که تمام نیازها را پوشش داده و نقاطی را تهیه می کند که به ابزار BIM مربوط میشود و مدلی سه بعدی برای تجسم مکان بهینه تاورکرین ها تولید می کند
  کلیدواژه‌ها:
  بهینه سازی موقعیت ، تاورکرین ، GIS ، BIM ، مدل GIS 


  برچسب ها: مدلسازی اطلاعات ساختمان ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، bim ، Building information modeling ،

  دیدگاه ها ()

  کتاب های تخصصی مدل سازی اطلاعات ساختمان
   
   دانلود کتاب های مدل سازی اطلاعات ساختمان Building Information modeling (BIM)
  مدل سازی اطلاعات ساختمان تمارین حال حاضر و آیندهBuilding  Information  Modeling-BIM in Current and Future Practice


   

  لینك دانلود

  استادی در Autodesk® Revit® نسخه آرشیتکت 2016Mastering Autodesk® Revit® Architecture 2016

  لینك دانلود

  طراحی BIM:پتانسیل های خلاقیت استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM Design: Realising the Creative Potential of Building Information Modelling

  لینك دانلود

  ساخت پل:HCI،تصویر سازی و مدل سازی غیر متعارفBuilding Bridges:HCI, Visualization, andNon-formal Modelingلینك دانلود
   BIM سبز:طراحی پایدار موفق با مدل سازی اطلاعات ساختمانGreen BIM:Successful Sustainable Design with Building Information Modelingلینك دانلود
   مدل سازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ساختBIM and Construction Managementلینك دانلود
   استادی در Autodesk® Revit® نسخه استراکچر 2009Mastering Autodesk® Revit® structure 2009لینك دانلود
   مدل سازی اطلاعات ساختمان و طراحی یک پارچه BIM and Integrated Designلینك دانلود
  مدل سازی اطلاعات ساختمان راهنمای اجرای استراتژیک برای معماران، مهندسان، سازنده ها و املاک و مستغلات مدیران داراییBuilding Information Modeling A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers

  لینك دانلود
  استادی در Autodesk® Revit® نسخه مپ (تاسیسات) 2016Mastering Autodesk® Revit® MEP 2016لینك دانلود
  مدل سازی اطلاعات ساختمان یکپاچه سازی با اتودسک نویس ورکسBIM Collaboration with Autodesk
  Navisworks
  لینك دانلود
   اطلاعات ساختمان برنامه ریزی مدل سازی و مدیریت پروژه های ساختمانی با 4D CAD و شبیه سازیBuilding Information ModelingPlanning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations

  لینك دانلود
   توسعه محتوا BIM BIM Content Developmentلینك دانلود
   آرچی 19 - راهنمای قطعی ArchiCAD 19 – The Definitive Guideلینك دانلود
   هندبوک پژوهش اطلاعات ساختمان، مدل سازی و اطلاعات ساخت و ساز:مفاهیم و تکنولوژیHandbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologiesلینك دانلود
   تاثیر ساختمان
  مدلسازی اطلاعات
   The Impact of Building Information Modellingلینك دانلود
   کتاب راهنمای مدیر BIM The BIM Manager’s Handbookلینك دانلود
   BIM برای صاحبان ساختمان و توسعه دهندگانBIM for Building Owners and Developersلینك دانلود
   BIM و مدیریت ساختمان: وسایل تایید شده، روش، و گردش کارBIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflowsلینك دانلود
   مدل سازی اطلاعات ساختمان برای DummiesBuilding Information Modeling For Dummiesلینك دانلود
  BIM برای مدیران تاسیساتBIM for Facility Managersلینك دانلود
  BIM در مقیاس کوچک طراحی پایدارBIM IN SMALL-SCALE SUSTAINABLE DESIGNلینك دانلود
  سطح توسعه مشخصات مدل سازی اطلاعات ساختمان
  LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION BIMلینك دانلود
  استراتژی برای ساخت و ساز گروه کارفرمای دولت از کار گروه BIM صنعتStrategy Paper for the Government Construction Client Group From the BIM Industry Working Groupلینك دانلود
   مدلسازی اطلاعات ساختمان   برنامه ها و شیوه هایBuilding Information Modeling Applications and Practicesلینك دانلود
   IT در مدیریت امکانات موفق
  استفاده
  (آلمانی)
   IT im Facility Management erfolgreich
  einsetzen
  لینك دانلود
  مدل سازی اطلاعات ساختمان: اصول و فن آوری
  و عمل صنعتی(آلمانی)
  Building Information Modeling
  Technologische Grundlagen
  und industrielle Praxis
  لینك دانلود
   مدل یک ساختمان در ArchiCAD و Revit Modelling a building in ArchiCAD and Revitلینك دانلود
   اطلاعات ساختمان چارچوب مدل سازی برای طراحی سازهBuilding Information Modeling Framework for Structural Designلینك دانلود
   کتاب BIM: راهنمای مدل سازی اطلاعات ساختمان برای صاحبان، مدیران، طراحان، مهندسان و پیمانکارانBIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractorsلینك دانلود
   AUTODESK BIM طرح استقرار: چارچوب عملی برای پیاده سازی BIMAUTODESK BIM DEPLOYMENT PLAN: A Practical Framework for Implementing BIMلینك دانلود
   نرم افزار Autodesk Revit® معماری 2010  تمرینAutodesk® Revit® Architecture 2010 in Practiceلینك دانلود
  نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015
  ملزومات
  AUTODESK® REVIT®  ARCHITECTURE 2015 ESSENTIALSلینك دانلود
   نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015 بدون نیاز به  تجربه AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 NO EXPERIENCE REQUIREDلینك دانلود
  BIM عملی 2012: مدیریت، هماهنگی اجرا و ارزیابیPRACTICAL BIM 2012: Management, Implementation Coordination and Evaluationلینك دانلود
  اجرای BIM در تدارکات عمومی رویکرد مبتنی بر مدل برای صنعت ساخت و سازThe implementation of BIM within the public procurement A model-based approach for the construction industryلینك دانلود

   


  برچسب ها: مدلسازی اطلاعات ساختمان ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، bim ، Building information modeling ،

  دیدگاه ها ()

   مقاله چگونگی اندازه گیری بلوغ سازمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن)
  پگاه نعمتی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
  احسان اله اشتهاردیان - استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
  مجتبی عزیزی - استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
  چکیده مقاله:
  بهره وری صنعت ساختمان در چند سال اخیر در قیاس با دیگر صنایع کاهش چشمگیری داشته است ، که یکی از مهمترین دلایل آن کمبود ارتباطات و همکاری بین افراد است. ماهیت چند رشته ای بودن پروژه ها در صنعت ساختمان نیازمند ارتباطات روشن و همکاری موثر بین اعضای تیم پروژه است . مدل سازی اطلاعات ساختمان یا BIM مفهومی است که در جهت این امر به تازگی وارد ادبیات مدیریت پروژه و ساخت شده است. برای بهره گیری از مزایای BIM سازمان ها باید دانش لازم در خصوص چگونگی پیاده سازی آن را داشته باشند. با این حال در کشور ما تلاش زیادی برای معرفی و به کارگیری این روش انجام نشده است . هدف از این پژوهش اندازه گیری بلوغ BIM در یکی از سازمان های فعال در حوزه صنعت ساخت و ساز با استفاده از مدل دانشگاه پنسیلوانیا است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح بلوغ از نظر BIM در سازمان پایین است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. عمده ترین دلایل سطح بلوغ پایین BIM مقاومت افراد در برابر تغییر و عدم آگاهی در خصوص چگونگی پیاده سازی است. به طور کلی نقش افراد برای پیاده سازی موفق BIM بسیار پررنگ تر از ابزارها است
  کلیدواژه‌ها:
  مدل سازی اطلاعات ساختمان-BIM-بلوغ- پیاده سازی 


  برچسب ها: مدلسازی اطلاعات ساختمان ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، bim ، Building information modeling ،

  دیدگاه ها ()

  مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و تأثیر آن در بهبود مدیریت پروژه های صنعت ساخت
  اعظم رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه هنر تهران، تهران
  رضا فلسفی - دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  چکیده مقاله:
  طبیعت پویای صنعت ساخت و ساز و همچنین پیچیده تر شدن روزافزون آن، سازمان ها را ملزم به پاسخگویی سریع به تغییرات و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی جدید نموده است. لذا استفاده مؤثر از ابزارها و تکنیک های به روز مدیریت به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار در موفقیت، می تواند باعث افزایش توان رقابتی سازمان ها گردد. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان قدرتمندترین ابزار نوین در صنعت ساخت و ساز، تأثیر شایانی در کاهش تغییرات ناخواسته و دوباره کاری ها ایفا می کند. لذا این ابزار با تبادل به موقع اطلاعات، و همچنین به مثابه یک بانک جامع اطلاعاتی، یکپارچگی کل پروژه را تأمین نموده و جریان اطلاعاتی پیوسته و صحیحی ایجاد می کند که اطلاعات را به طور مداوم در دسترس ذی نفعان مختلف قرار می دهد. در این پژوهش، با بهره گیری از مقالات و مطالعات معتبر و کتابخانه ای به تفسیر و تشریح نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود عملکرد و مدیریت پروژه های صنعت ساخت پرداخته شده است.
  کلیدواژه‌ها:
  سیستم های اطلاعاتی، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، صنعت ساخت 


  برچسب ها: مدلسازی اطلاعات ساختمان ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، bim ، Building information modeling ،

  دیدگاه ها ()

  تعداد کل صفحات ( 18 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...