درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدل سازی منسجم اطلاعات ساختمان در پایانه ی جدید فرودگاه بین المللی لس انجلس( Tom Bradley)

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدل سازی منسجم اطلاعات ساختمان در پایانه ی جدید فرودگاه بین المللی لس انجلس( Tom Bradley)

چهارشنبه 16 تیر 1395
21:12
امیرحسین ستوده بیدختی
در فرودگاه بین المللی لس آنجلس(LAX) برای افزایش هماهنگی تیم طراحی،هم سازگاری و عملی شدن، بهبود كیفیت كار و ساخت و کاهش هزینه ها در حالی كه بهبود عملکرد وپیشرفت صنعت ساختمان پیش بینی شده است،از مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) و طراحی و ساخت های مجازی(VD&C) استفاده می شود. این پروژه نمایانگر برخوردهای جدید و برنامه های کاربردی، استراتژی هایی برای بهبود،پس اندار هزینه و نوع آوری است.

 
پروژه
پایانه ی بین المللی تام بردلی درلس انجلس(TBIT) در بیش ازیک میلیون فوت مربع گسترش یافته است، ساختن آن یكی از جاه طلبانه ترین پروژه هاى فرودگاهی در كشور است. این پروژه به قیمت 1.5 میلیارد دلار است. پایانه، ساختاری مرکب از سازه بتنی و طراحی سازه فولادی است ،در 7 طبقه که روی هم رفته بیش از665000 فوت مربع و پیاده سازی آن تقریبا 158000 فوت مربع هست. معماری برج های بتنی تقریبا 90 مترارتفاع، به همراه 14 دروازه جدید بمنظور تطبیق نسل بعدی هواپیماهای سوپر جت است،شامل ایر باسA380 وبوئینگ787.لس انجلس مالک فرودگاه های دنیا است. معماران Fentress معماران طرح و ثبت هستند و جان ای. مارتین و همکاران مهندس سازه هستند. والش آستین درجمع مدیر ساختمان است ، در میان سایر چیزها،نخست یک پیمانکار سازه بتنی و یکی از رهبران پروژه بیم است. از مشخصات این پروژه نیاز اجباری به استفاده از BIM است.به طور ویژه،این پروژه مستلزم ایجاد مدلهای جداناپذیر پیمانکار جزء و مدلهای منسجم دارد،به عبارت دیگر" مدل ترکیبی فایل ایجاد شده از ادغام مدل فایل های پیمانکاران جزء فعلی است".
این نتایج در برخی مسائل جهان واقعی، با احترام به حق مالكیت مدل ها، مسئولیت طراحی، انتقال ریسک و اتکا به طرح های دوبعدی وجود دارد، تجزیه و تحلیل حقوقی این مسائل در خارج از محدوده مقاله است و استنتاجات حقوقی عرضه نخواهد شد.رسما،تنها اسناد دو بعدی(نقشه ها و مشخصات)جهت استفاده پیمانکار جزء برای توسعه مشخصات تجاری بیم تامین خواهد شد.ولی مدل معماری ایجاد شده توسط رویت(بخش معماری) و مدل سازه،ایجاد شده توسط رویت(بخش سازه)و فایل کاری منسجم،بصورت هفتگی ایجاد می شود.
مدلهای اطلاعات ساختمان پیمانکاران فرعی توسط چندین نمونه شامل؛ Tekla Structures, Revit Structure, MEP, CADmep, and CADductتولید می شود،سپس ازمدلهای اطلاعاتی جهت هماهنگی کار در فرمت های سه بعدی3D.DWG و طبقه بندی مبنا صنعتی (IFC) خروجی گرفته می شود. تشخیص برخورد اولیه، هماهنگی و بازبینی های بصری مکان بوسیله ترکیب مدلهای ساخت انجام می شوند. در ساختار Klarmanاز این برای یکپارچگی سطح بعدی جهت ایجاد مدل منسجم در نمونه بومی می شود.


این كار چگونه انجام شد
مدل اطلاعاتی کلورمن با حذف استفاده از اسناد دوبعدی شروع می شود،و مسیری بر افزایش سطح کیفی و کنترل مدیریت تغییرات است. یكی از مزیت های عمده از ایجاد بیم ،پاکسازی مرکزی است که به هر دو تیم در زمینه ی عملکردی و تیمVDC برای اطمینان کار و مطلع سازی و هماهنگی با آخرین و به روز ترین اطلاعات دردسترس است.مدل سازی اطلاعات ساختمان برای بازبینی تمام اعضای تیم در24 ساعت یک روز کاری در دسترس است،7 روز در هفته در کارگاه، در دفتر شرکت VDC یا از طریق راه حل های مبتنی بر وب است.این عملکرد بیم امکان تحرک و ثبت و عرضه پروژه را می دهد.
موارد زیربرای کمک به آشکارسازی میزان اهمیت و مناسب بودن این روش و ردیابی و حفظ و ثبت پروژه است:در سایت ،آماده سازی طرح جانمایی منطقه جدید پروژه است.جانمایی انجام شده با ایستگاه های کلی روباتیک استفاده می شود(RTS).به منظور شروع مهندسی جانمایی، او باید در ابتدا دستیابی به فایل ایجاد شده را ازمدل سازی اطلاعات پروژه کنترل کند. قبل از آغاز كار او را دو بار برسی کنید،در جانمایی مهندسی،"اینکه جانمایی فایل رایج از طریق RFI-Xهست؟"پرسیده خواهد شد.مدل سازی اطلاعات ساختمان می تواند برای مطابقت با آن بررسی شده باشد،و RFI-X واقعی می تواند بوسیله ی تاکید بر تعریف کاربری تحت مدیریت رصد شود.
 
این اطلاعات و تبادل تغییرات در چند ثانیه تکمیل می شود و به همه افراد ذینفع، اجازه صرفه جویی زمان،کاهش دوباره کاری،کاهش هزینه ها،افزایش ارتباطات،واطمینان از کنترل کیفیت را می دهد.
مدلهای کارفرما در نرم افزار رویت تولید شده است،اما Klorman's نمونه ای را برای اکثریت پروژه ها انتخاب کرده است.به منظور دستاوری از مزایای استفاده از مدل ،برای مقایسه تحلیل و آنالیز با منبع،مدل مورد تقاضای کارفرما باید درون نمونه بومی شده ی مدل سازی اطلاعات ساختمان Klorman آورده شود.برای این کار،ما مدل کارفرما را در نرم افزار رویت باز میکنیم و سپس،با استفاده از فیلترها،مدلهای متعدد در قسمتها و اجزا با شِمای IFC 2x3استخراج می شود.اکنون ما می توانیم با اطلاعات مشموله در مدل کارفرما از طریق همکاری،همسان سازی ایجاد کنیم.
یكی از مزایای استفاده از IFCبه مثابه تضاد با سه بعدی(3D) است. فرمت های DWGدر میان اطلاعات به تصرف درآمده ،می تواند باعث ویرایش به منظور انتقال مشخص اطلاعات برای دیگر کاربران بیم،شامل؛ تامین کننده،برپا کننده(پیمانکار)،طراحان،بازرسی و تست، مناسب سازی و مدیریت امکانات باشد. مفهوم و راه و رسم استفاده از BIM برای انتقال سازمان اطلاعاتی فراتر از ارائه های مکانی است،در الگوی فایلها می توان از نمونه نرم افزارهای متعدد بهره گرفت،که برای آینده ی بیم خیلی مهم و برتر است.در ادامه یک مثال از اینکه چگونه اطلاعات متصرف در فایل IFCمی تواند باعث افزایش فهم و استفاده ی کابران بیم شود.تمام پیمانکاران برای استفاده در طول جلسات هماهنگی بیم یک فایل سازگار با کارشان ایجاد می کنند،بطوریکه در یک اتاق به همراه حداقل دو پروژه برای دید و ارائه منسجم با محدودیت نمودار،در نظر گرفته می شود.مرحله ی بحرانی در ترتیب یا توالی ساخت،اطمینان از زمان ارسال عناصر مختلف است.یکی از این عناصردیوار حائل زیرزمین است(در28.67 فوت) و مناطق مشخصی که هزینه خواهد شد.
هماهنگی پیمانکاران می تواند به سادگی جانمایی مشخص دیوار را تعیین کند- نه تنها در BIM، بلکه در امور مربوط به برنامه ریزی،تدارکات و عملیات بازرسی- Klormanقادر به شناسایی اسامی دیوارها نیز می باشد،این اطلاعات به ظاهر ساده،مجاز به بحث های مربوط به جدول زمان بندی دقیق،کمیت ها، و مواجهه با دیگر حرفه ها،بازبینی تقاضاها،ونیازهای کیفی خواهد شد.علاوه بر این،می تواند میزان زیادی از اطلاعات فنی درفایل IFC جمع آوری شود وگاهی به کاربر خاص برای جریان کاری مشخص،ارائه و منتقل شود.
مراحل چهار بعدی پویانمایی از بیم به ترتیب با جدول زمان بندی پروژه است.تولیدات یک جریان کاری بصری از عناصر متعدد و تامین عالی ارائه بصری از جدول زمان بندی از انتظارات پیشرفت کاری است. این نوع ابزار ارتباطی برای همه شركت كنندگان این پروژه امکان درک سریع و صرفنظر از پیچیدگی مهارت آنها برای خواندن و تفسیر برنامه زمانی در شکل های دیاگرامی را می دهد . در اینجا، یك برنامه زمانبندی برای نواحی مختلف توسط Klorman به مثابه یک سیستم جهت کمک به تحلیل نحوه تعامل بهتر بین زیرساختارها و روساختار ها است.


تجزیه و تحلیل بصری

- طرح ،تولید، واردکردن و یا کپی و الصاق نمونه ها و بارگذاری
- گزارش حرفه ای و سفارشی
- کد پشتیبانی ساختمان و غیره:IBC, ASCE 7

- یادگیری و استفاده آسان
- آنالیز هر چیزی
- طراحی: چوب، فولاد، بتن، آلومینیوم

مزایای نمونه بومی شده
اگرچه مشخصات این پروژه نیازمند یک مدل منسجم برای مشاهده یا بازبینی است،یک مدل اصلی در نمونه ی بومی بیم بسیار کاربردی تر و عالی تر است.به عبارت دیگر،کابران برای داشتن یک محدوده ی فوری و تحویل آن برای تحت تاثیر قراردادن انتظارات ذی نفعان پروژه جهت انتظار مسئولیت آنها محدودیت دارند.
نمونه بومی شده بیم به چند دلیل بهتر است که عبارتند از:
- استخراج دقیق کمیت ها
- برای تعیین موقعیت دقیق و سریع ابعاد
- برای ایجاد جزئیات دقیق
- تولید ساختمان بر اساس اسناد حقیقی،نه صرفا از روی ارائه ها
- جزئیات مسائل بسیار ریز در روند ایجاد بیم
یک مسئله، معرفی و شناسایی جزئیات موضوعی است که مجرای نفوذ از طریق دیوار بتنی به درز ساخت است.مسئله به مهندس سازه ارتباط داشت وجزئیات مشخصات از لغاز یا چارچوب و ارتباط محدود کننده فلزی که اجازه نفوذ نمیداد و به ویژه توسط برق کار و طراح لوله کش،به گستردگی نشان داده شده است. یک مسئله حیاتی تر این بود كه كشف این مجاری ofHVAC احتیاج به برش جدار دیواری که برای بازشو بزرگ طراحی نشده بود.بدلیل نمونه بومی بیم، Klarmanقادر به تشخیص مشکل قبل از ساخت بود،تعدیل و مقاوم سازی میله فلزی مسلح شده و فرم دیواربتن در جا،همه تحت تاثیر اعضای تیم پروژه به همراه اطلاعات مشخص است در حالیکه ادامه روند همراه با مدلسازی و ساخت است.
نتیجه گیری
در این مقاله،ما بحث محدودی بر تعداد کمی از موارد استفاده از بیم بر سایت پروژه LAX داشتیم.کاربری اجرایی آن شامل:
ایجاد بیم در زمینه ایستگاه های کل به همراه روباتیک برای:
- جانمایی
- کنترل کیفی
- نقشه های آز بیلت(چون ساخت)
- میزان هماهنگی و شفافیت ها
- چارچوب خودکار ترسیمات برای تقویت سازی
- برپایی خودکار ترسیمات برای چارچوب کاری
- برپایی شبیه سازی
- محل استقرار مبتنی بر مدیریت
- تکیه بر ساخت و اجرا
- افزایش پایداری
- مدیریت امکانات
با استفاده از BIM، پی به منافع بسیاری برده شده است. به وضوح کاهش هزینه و زمان پروژه، توسط مالك و پیمانكاران که سهیم هستند،وجود داشته است. این پس انداز ضمن افزایش کنترل کیفیت، و ارتباطات، قابلیت پیش بینی نیز دارد.افزایش تجسم و تعامل،و فرایندهای بیم،توانایی بزرگتری رابرای داشتن مزایای ساخت ارائه می دهد و افزایش پایداری،منجر به بازگشت مثبت سرمایه در بیم برای همه افراد ذینفع است.
ویلیام.م. کلورمن ( (bklorman@klorman.comمجری دفتر مشاور مهندسی است،و موسسWM.اوسازنده بنگاه در وود لند است. او با موسسه بتن آمریكا همكاری دارد. فعال در سطوح محلی و ملی،دارای پروانه جنرال پیمانکاری و پیمانكار بتن،و معاون بازرس كل ثبت بتن مسلح است.
 پروانه شاهسوند
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدل سازی منسجم اطلاعات ساختمان در پایانه ی جدید فرودگاه بین المللی لس انجلس( Tom Bradley)


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدل سازی منسجم اطلاعات ساختمان در پایانه ی جدید فرودگاه بین المللی لس انجلس( Tom Bradley) ,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic