درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری

شنبه 26 تیر 1395
15:50
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله معماری پایدار، فرصتی برای صرفهجویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری
پروانه خسروانی - کارشناس ارشد مهندسی معماری، هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد النگ - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علامه محدث نوری
چکیده مقاله:
در حال حاضر مهندسی معماری و صنعت ساختوساز با تغییرات زیادی در فنآوری اطلاعات و استفاده مناسب از شیوههای معماری پایدار مواجه است. مدلسازی اطلاعات ساختمان یاBuilding Information Modeling یکی از ابزارهای رو به رشد در یاریرساندن به طراحان، مالکان و پیمانکاران در مدیریت اطلاعات و پیچیدگیهای پروژه است. ] 1[ با روند پیچیدهتر شدن ساختمانسازی منابع بیشتری برای ساخت و فعالیت نیاز است و کار از طراحی سنتی خارج میشود. روش مدلسازی اطلاعات ساختمان به دنبال سازگاری با لایههای اضافهشده اطلاعات است که به انتقال بین همهی افراد مرتبط باپروژه کمک میکند. این افراد ممکن است گروه طراحی، سازندگان و مالکان باشند. همه این گروهها نیازمند روشی هستند که در آن بتوانند اطلاعات را دربارهی پروژه در سطح وسیعتری بین یکدیگر به اشتراک بگذارند.هدف از مدلسازی اطلاعات ساختمان، واردکردن همهچیز در یک مدل است تا بتوان به ساختمان یا پروژه بادید کلی نگاه کرد. با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان، میتوان اجزاء تشکیلدهنده ساختمان را طراحی و یا اصلاح کرد و سیستم میتواند این تغییراترا در همه جنبهها دیگر طرح اعمال کند. این مقاله در جهت تحقیق در مدلسازی اطلاعات ساختمان BIMکه از طریق تلاشهای میانرشتهای متمرکز است درزمینه تأمین آب مصرفی یک مجموعه ساختمانی با نگرش معماری پایدار و از طریق جمع آب آوری آب باران و تصفیه آبهای خاکستری و ... تهیهشده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، معماری پایدار، آب، آب باران، آب خاکستری 

مدل سازی اطلاعات ساختمان - معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری


مدل سازی اطلاعات ساختمان - معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic