درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها

شنبه 26 تیر 1395
17:23
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM به عنوان یکی از ابزارهای نوین در طراحی، ساخت و مدیریت ساخت ساختمان ها به کار گرفته میشود و مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM به عنوان یک نمایش دیجیتالی از کارکترهایفیزیکی و عملکردی از ساختمان با اشتراک گذاشتن اطلاعات پروژه بین ذینفعان، شرایط یک ساختمان را به صورت واقعی از ابتدا تا انتهای چرخه حیات آن به نمایش میگذارد. حال با گسترش استفاده از این تکنولوژی تحقیق درمورد چگونگیاستفاده در آن در فاز بهره برداری و نگهداری کارایی این نرم افزار در بهره برداری و نگهداری ساختمان ها آغاز شده است وسوال اصلی اینجاست که آیا این نرم افزار میتواند باعث افزایش بهره وری در این فاز شود؟ یا به عنوان یک نرم افزار درکنار باقی نرم افزارهای دستیار در بهره برداری و نگهداری ساختمان ها قرار میگیرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش مطالعه مروری به بررسی استفاده از نرم افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در فاز تعمیر و نگهداری ساختمان پرداخته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری، مدیریت بهره برداری ، BIM 

مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت پروژه های ساخت

شنبه 26 تیر 1395
17:22
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت پروژه های ساخت
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
مدیر پروژه برای تحویل موفق یک پروژه ساخت و ساز از ابزارهای گوناگونی جهت سهولت در اعمال مدیریت و کنترل پروژه استفاده میکند، مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM با به تصویر کشیدن سه بعدی طراحی های پروژه ، کنترل تداخلاتآنها و ارائه یک تصویر اجرایی از برنامه زمانبندی و همچنین تخمین و برآورد دقیق هزینه ها میتواند ابزاری کارآمد برای مدیران پروژه در جهت کنترل پروژه و همچنین افزایش بهره وری و کاهش تلفات باشد، در این تحقیق به بررسی نیازهای یک مدیر پروژه و همچنین امکان استفاده از ابزار BIM جهت تامین این نیازها در پروژه های ساخت و ساز پرداخته شده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،مدیریت پروژه،بهره وری، کنترل پروژه، BIM 

بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
17:21
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان
هومن حسنی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی مارا مالزی(UiTM)
خشایار اسدی بروجنی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران(پلی تکنیک)
عبدالله اردشیر - دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران(پلی تکنیک)
چکیده مقاله:
ارزیابی ساخت پذیری و برنامه ریزی ایمنی غالبا بر اساس نقشه های دو بعدی و اسناد مکتوب دیگر انجام می شود اما تمایل به استفاده از بیم رو به افزایش است. از اهداف این مقاله تشریح مهمترین مزایای استفاده از بیم به منظور انجام بررسی های ساخت پذیری و برنامه ریزی های ایمنی و همچنین توضیح رابطه بین ساخت پذیری و ایمنی می باشد.تعیین مواردی که در آنها امکان استفاده از بیم برای ساخت پذیری و ایمنی وجود دارد و همچنین مشخص کردن زمینه هایی که در آنها امکان بهبود و پیشرفت مدل در آینده مقدور است. ایمنی در ساخت به عنوان یکی از ویژگی ها و جنبه های ساخت پذیری تعیین شده است. یک فرضیه رایج این است که بیم می تواند ایمنی کارگاه و به تبع آن ساخت پذیری را بهبود بخشد و بالعکس. بیم در کلیه مراحل طراحی ، برنامه ریزی و بازنگری می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ساخت پذیری را اندازه گیری کرده و کار گروهی و تعامل بین طراحان و سازندگان را پشتیبانی نماید. برای انجام آنالیزها بسیاری از تجربیات و اطلاعات قبلی از جمله اطلاعاتی که در مقالات و مصاحبه ها و مطالعات موردی که از سال 2011-2013 در مورد ساخت پذیری و از سال 2008-2013 در مورد بکارگیری بیم در ایمنی کارگاه انجام شده بود استفاده شد. برای بدست آوردن یک بینش فراگیر در مورد ساخت پذیری ساختمانهای تکمیل شده و تخصص های وابسته به صنعت ساخت و ساز نمایندگان صنایع مورد بحث قرار گرفتند و نظرات و پیشنهادات آنها در مورد مناسب ترین روش های استفاده از بیم به طور خاص در زمینه ایمنی و ساخت پذیری گرفته شد
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ایمنی، ساخت پذیری، مدل سازی اطلاعات ساختمان 

تامین اطلاعات مورد نیاز تیم های جست و جو و نجات با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
17:21
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تامین اطلاعات مورد نیاز تیم های جست و جو و نجات با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
  وحید شاه حسینی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۴)
استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حجرالاسودی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
امیرنوژان نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
چکیده مقاله:
سالانه بحران های طبیعی و غیر طبیعی متعددی به وقوع می پیوندد که در کنار خسارات مادی، عامل مرگ انسان های زیادی می گردد. بخشی از این تلفات به دلیل عدم دریافت به موقع کمک تیم های امدادی می باشند. لذا تصمیم گیری سریع، موثر و ایمن در مواجهه با بحران اهمیت بسیاری دارد. پیش نیاز اخذ چنین تصمیمات مطمئنی دستیابی به اطلاعات صحیح و قابل اتکا از محیط بحران می باشد. تامین اطلاعات صحیح و قابل اتکا چالشی جدی در مدیریت بحران محسوب می شود. مدل سازی اطلاعات ساختمان(بیم) در واقع فرآیند تولید یک مدل سه بعدی است که خصوصیات فیزیکی و عملکردی بنا را به صورت دیجیتال نمایش می دهد. این مدل یک پایگاه داده مشترک و قابل اتکا برای اخذ تصمیمات مناسب در طول چرخه عمر بنا محسوب می شود. در این پژوهش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری در خدمت مدیران بحران و تیم های جست و جو و نجات معرفی شده است. علاوه بر آن مفهوم نوینی با عنوان "مدل بحران" تعریف گردیده است. "مدل بحران" یک مدل اطلاعاتی از ساختمان با رویکرد مدیریت بحران بوده و تلاشی برای تامین به موقع اطلاعات ضروری مورد نیاز تیم های مدیریت بحران و تسهیل فرآیند امداد و نجات در هنگام وقوع بلایای طبیعی و غیر طبیعی می باشد. امید بر آن است که نتایج این پژوهش فرآیند جست و جو و نجات را بهبود بخشیده و تلفات ناشی از وقوع بحران ها را کاهش دهد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت بحران، مدل سازی اطلاعات ساختمان، بیم، مدل بحران، BIM 

پتانسیل های بکارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

شنبه 26 تیر 1395
17:20
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله پتانسیل های بکارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
امین عاصمی اصفهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حسنعلی مسلمان یزدی - استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علیرضا مسلمان یزدی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
چکیده مقاله:
فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM فرایند ساخت یک مدل دیجیتالی از همه جزئیات برنامه ریزی ، طراحی، ساخت و بهره برداری یک ساختمان می باشد اجزا و اشیای این مدل ها هوشمند بوده و کنترل رفتار روابط آنها توسط قوانینی با نام قواعد پارامتری تعریف می شود تفاوت BIM با یک مدل سه بعدی CAD ، ذخیره اطلاعات مربوط به اجزا و فعالیت های مختلف ساخت در همان مدل سه بعدی است این اطلاعات شامل مواردی از قبیل برنامه زمان بندی و هزینه ای، مشخصات مصالح و قطعات، راهنمای نصب قطعات، راهنمای بهره برداری ، الزامات ایمنی، مصرف انرژی و ... است. مقاله حاضر در ابتدا به معرفی ، مرور و بررسی کاربردهای حال حاضر BIM پرداخته، سپس به بررسی تلاش های انجام گرفته در جهت گسترش BIM در زمینه های ایمنی، انرژی و مدیریت زنجیره تامین مصالح با BIM و GIS می پردازد. یافته های این پژوهش هموار کننده آشنایی بیشتر و استفاده وسیعتر از BIM خواهد بود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ا BIM، مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت ساخت، ایمنی، انرژی ، GIS 

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات