درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک

شنبه 26 تیر 1395
17:16
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک
بهزاد عابدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مهندسی ومدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  رضا مکنون (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۵۵۸)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران ومحیط زیست،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی کلینیک تهران)
چکیده مقاله:
صنایع معماری،مهندسی وساخت وساز (AEC) از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه،افزایش بهره وری وکیفیت وکاهش زمان تحویل پروژه بوده اند.بکارگیری Building Information Modeling) BIM) به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان نتایج ایده آلی را برای مهندسین در فرآیندهای طراحی،برنامه ریزی،مدیریت،اجرا وکنترل پروژه داشته است BIM نشان دهنده توسعه واستفاده از مدل های –N بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی،برنامه ریزی،طراحی،ساخت وساز وبهره برداری از تأسیسات که کمک می کند تا معماران،مهندسان وسازندگان به تجسم آنچه در پروژه قرار است اتفاق بیافتد بپردازند.در این مقاله لزوم بکارگیری BIM در جهت کاهش زمان وهزینه ترمیم وبهسازی ساختمان های استراتژیک (ساختمان های بادرجه اهمیت ویژه) در شرایط بحرانی از قبیل بروز جنگ وزلزله وکاربرد آن در مدیریت توسعه پایدار پرداخته ایم.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
BIM،مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساختمان های استراتژیک کاهش زمان وهزینه،ترمیم ویازسازی 

سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده

شنبه 26 تیر 1395
17:16
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده
آرمین منیر عباسی - استادیار، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
مریم اولیایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران
باقر دستیار - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
علیرضا عسگری سرشکی - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
چکیده مقاله:
تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمانBuilding Information Modeling یکی از روشهایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه دادههای قوی برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ایجاد و ارائه شناسنامه های اطلاعاتی غنی برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمات بهینه جهت اجرای پروژه ها در هر مرحله ای از انجام یک پروژه، کاهش چشمگیر زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز را فراهم آورده است. فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران، معیارهای موفقیت پروژه را بهبود می بخشتد معیارهایی چون هزینه، زمان و کیفیت. با توجه به اثبات کارایی بالای این ابزار، در این پژوهش تلاش شده است تا علاوه بر بررسی چالشهای اسفاده از این راهکار به بیان نقاط مثبت این سیستم در مدلسازی اطلاعاتی ساختمان در جهت افزایش پایداری پرداخته شود . در نهایت برخی از کارکردهای مهم، مفید و کاربردی استفاده از تکنولوژی نوینBIMبرای دستیابی به اصول پایداری بر اساس مروری بر منابع مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان، توسعه، طراحی پایدار. 

مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM

شنبه 26 تیر 1395
17:15
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM
مرتضی نیک سرشت -
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان ها پیدا کرده است. این فناوری بانمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. اگرچه معماران و مهندسین طراح، بهره برندگان اصلیBIMشناخته می شوند، باید اذعان داشت صنعت ساختمان سازی نیز، در این زمینه بسیار ذینفع می باشدBIMبه پیمانکاران یک فرصت خارق العاده می دهد تا قبل ازشروع به شکافتن زمین پروژه، روشهای اجرا و وسایل موردنیاز خود را برنامه ریزی کنند. کل تیم اجرایی شامل پیمانکار اصلی، پیمانکاران جزء و سازندگان می توانند در کنار هم با استفاده از امکانات شبیه سازی مجازی فرایند ساخت، به تمرین توالی اجرا، تعیین محل های داربست ها، بالابرها و مدیریت سایت پروژه و ...بپردازند و اثرات تصمیمات خود را قبل از شروع اجرا ارزیابی کنند. در قرن معاصر هر تکاملی در فن آوری با پیشرفت درعلوم رایانه بدست آمده است . مدل سازی اطلاعات ساختمانBIMدر واقع یک مدل چند بعدی D5 شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان ، روابط فضایی، اطلاعات مکانی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر در طی چرخه حیات آن می باشد که شامل : بهسازی ، برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت و بهره برداری است . در این تحقیق ضمن معرفی قابلیت های پیشرفته این فن آوری سعی شده با انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از افراد با صلاحیت روند رو به رشد استفاده ازBIMمورد ارزیابی قرار گیرد و با ارائه راهکارهایی بستر استفاده از این تکنولوژی در مدیریت پروژه ها محیا شود
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه ،مدل سازی اطلاعات ساختمان ، BIM 

نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش هزینه های ساخت و ساز

شنبه 26 تیر 1395
17:15
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش هزینه های ساخت و ساز
فاطمه احمدزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین مشکلاتی که صنعت ساخت با آن دست به گریبان است، افزایش هزینه ها نسبت به بودجه پیش بینی شده است. متخصصان صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز AEC همواره به دنبال روشهایی برای به حداقل رساندن هزینه های پروژه با حفظ کیفیت مطلوب بوده اند.امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM با ساخت و بهینه سازی یک مدل دیجیتال از ساختمان و به کارگیری آن در تمامی طول چرخه حیات پروژه و همچنین ایجاد شفافیت در تمامی فرآیندها، گره گشای بسیاری از مشکلات ساخت و ساز از قبیل افزایش هزینه هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش مطالعه مروری به بررسی نقش تکنولوژی BIM در کاهش هزینه ها، در سه فاز پیش از ساخت، حین ساخت و پس از ساخت پرداخته است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، کاهش هزینه، مدیریت مالی 

چگونگی و تاثیر اموزش BIM در کارگاه

شنبه 26 تیر 1395
17:14
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله چگونگی و تاثیر اموزش BIM در کارگاه
مستوره شادکام - موسسه غیرانتفاعی علا الدوله سمنانی
چکیده مقاله:
دراین مقاله ابتدا به تعریف مدل سازی اطلاعات ساختمان buihding information modeling و مزیت های استفاده از BIM در صنعت ساخت و موانع پیش رو اشاره شده که سپس چگونگی آموزش BIM در کارگاه و تأثیرات آن بر روی عملکرد سرپرست کارگاه بررسی شده است. چگونه با آموزش و یادگیری فردی، شیمی و سازمانی BIM می تواند منجر به بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، رفع دوباره کاری ها و تلفات، کاهش زمان ساخت، بهبود ارتباطات و همکاری ها در صنعت ساختمان شود. اعضای تیم می توانند با همکاری و به اشتراک گذاری دانش خود کمک شایانی به روند رو به رشد پیشرفت صنعت ساخت کشورها نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک زبان مشترک فنی و سازمانی می تواند باعث بهبود ارتباطات، همکاری، دامنه رشد، کاهش هزینه و کنترل زمان شود. مطابق مطالعات انجام شده قبلی مشکلات نرم افزاری عدم استاندارد سازی و عدم تمایل به اشتراک گذاری دانش از عواملی است که تاکنون مانع از فراگیر شدن BIM در کارگاه های ساختمانی ایران شده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
اbim، آموزش، پروژه های ساخت، کارگاه ساخت، مدل سازی اطلاعات ساختمان 

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات