درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT

شنبه 26 تیر 1395
17:14
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
  احسان اثنی عشری (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۵)
عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
با ایجاد رکود در صنعت ساخت و هدف گذاری بر افزایش بهره وری در این صنعت باعث شکسته شدن حصارهای فکری شده که باعث شده بود این صنعت یک صنعت سنتی و بدون پیشرفت فناورانه تلقی گردد،یکی از ابزارهای جدید مورد استفاده در این صنعت مدل سازی اطلاعات ساختمان است که میتوان گفت استفاده از ان با سرعتی چندین برابری در قبال ابزارهای قدیمی این صنعت مانند CAD درحال گسترش بوده و توسعه میابد،با این حال استفاده از آن در صنعت ساخت ایران نمود پیدا نکرده است تا حدی که درتحقیقات انجام شده نیز کمتر به نمونه موردی اجرایی وجود دارد و بیشترین مطالعات تحقیقاتی مربوط به فرضیات یا نقشه های اجرا شده است که صرف بررسی نرم افزاری آن صنعت ساخت را از فواید این ابزار ذینفع نمی سازد و نیاز به تدوین یک برنامه استراتژیک برپایه شناخت شرایط صنعت ساخت ایران و فواید مدل سازی اطلاعات ساختمان احساس میشود، در تحقیق پیشرو به وسیله تکنیک آنالیز SWOT به فرصت ها وچالش های پیاده سازی و چگونگی آن درجهت تدوین یک برنامه استراتژیک برای صنعت ساخت ایران پرداخته شده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،BIMو SWOT ،پیاده سازی 

تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (IPD)

شنبه 26 تیر 1395
17:14
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (IPD)
سعید بنی هاشمی - دانشجوی دکترای مدیریت ساخت،دانشگاه تکنولوژی سیدنی
سعید خلیلی قمی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، رئیس هیئت مدیره شرکت آفتاب کویر
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر، پروژه های ساختمانی در فاز طراحی و اجرا شاهد پیچیدگی های روزافزونی بوده اند طوریکه به نظر میرسد روش های سنتی جاری یارای مقابله با تحولات رخ داده را ندارند. روش فعلی اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی در کشورمان، طرح-مناقصه-ساخت مبتنی بر سیستم CAD بوده که دارای نواقص متعددی از جمله گسیختگی بخش های شرکت کننده از قبیل مشاور، پیمانکار و کارفرما، عدم کارایی در اشتراک اطلاعات و مستندات پروژه و نبود بستر مناسب جهت به کار گیری تکنولوژی های اطلاعاتی نوین است. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) که در حال حاضر یگانه تکنولوژی پیشرو در عرصه ی طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی به شمار می آید، توانایی بالقوه ای در نقش آفرینی مثبت در این راستا دارد به شرطی که بتوان آن را در قالب روشی کارآمد از اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی قرار داد. هدف از این مقاله، ارائه ی تصویری روشن از روند فعلی (طرح-مناقصه-ساخت) و اتکای آن بر CAD و وجوب حرکت به سمت روش اجرای یکپارچه ی پروژه (IPD) و مبتنی بر سامانه BIM است و در آن چارچوب مفهومی این مفهوم تشریح میشود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، طرح-مناقصه-ساخت، اجرای تجمیعی پروژه مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی، صنعت ساختمان Building Information Modelling و BIM و IPD 

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز

شنبه 26 تیر 1395
17:13
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز
شهاب نادری - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات مرکزی
  مهدی روانشادنیا (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۷)
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعهWCEDتوسعه پایدار را به صورت توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی بر آورده نماید، تعریف کرده است LEED پرکاربردترین سیستم رتبه بندی ساختمان سبز درکشور ماستLEED در 7 سرفصا محیط زیستی با 96 امتیاز ارائه طریق میدهد و ساختمانهایی که معیارهای توسعه ی پایهدار را برآورده کنند ، موفق به اخذ گواهی لیید )پلاتینیوم، طلایی، نقره ای، گواهی( برای ساختمانهای سبز می شوند . مدل سازی اطلاعات ساختمان به مجموعه ای از اطلاعات پارامتری که برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی ،ایجاد نقشه های ساختمانی با کیفیت ، پیش بینی عملکرد ساختمان ، تخمین هزینه ، زمانبندی، روشهای نگه داری و بهره برداری و مدیریت قراردادها و تدارکات استفاده می شود، تعریف می شود . در پژوهش کاربردی آتی، پس از جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چند مطالعه ی موردی در این زمینهه پرداخته شد که به روش استقرائی فشرده سازی و طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیا آنها صورت پذیرفت.یک مدل فرری که ویلایی با فرض تاسیس در تهران می باشد ، ایجاد شد . مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز از جمله مکان پروژه ، جهت گیری ساختمان ،جهت باد، مسیر خورشید تحلیل برداشت آب خاکستری و آب باران طراحی سایت و انالیز انرژی درنرم افزارهای Energy+ ، Revit2015 و Ecotect انجام شده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
توسعه پایدار، ساختمان سبز، مدل سازی اطلاعات ساختمان، سیستم رتبه بندی ساختمان سبز 

ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار

شنبه 26 تیر 1395
17:13
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار
حامد ابراهیمی - دانشجوی دکتری تخصصی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  عباس محمودآبادی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۸۲۴)
مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشگاه مهرآستان، گیلان، ایران
چکیده مقاله:
به طور کلی صنعت ساخت و ساز در چند دهه اخیر با چالش های فراوانی چون پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با سایر صنایع، افزایش هزینه های مدیریتی و اجرایی، تحمیل هزینه های پیش بینش نشده و هزینه های ناشی از تغییرات روبرو بوده است. بنابراین رویکرد مهندسین عمران، معماری ساخت رفته رفته به سمت استفاده از فن آوری های نوین در این صنعت متمایل شده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یکی از روش های نوین در طراحی، مشاوره و اجرای یک پروژه است که با تشکیل یک مدل چندبعدی یکپارچه از پروژه و دربرگیری تمامی خصوصیات فیزیکی و عملکردی آن پروژه و ارتباط هوشمند بین تمامی این مراحل در طول چرخه حیات، پروژه را از مرحله مطالعات مفهومی تا بهره برداری هدایت می کند. در این مقاله پس از معرفی فن آوری BIM، یک پروژه کار شده به این روش به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و نسبت منافع به مخارج در پارامترهای مختلف با رویکرد توسعه پایدار محاسبه گردیده است. در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد اجرای پروژه با این فن آوری اقتصادی خواهد بود و در غیر این صورت پروژه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی، نسبت منافع به مخارج، مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، توسعه پایدار 

پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه

شنبه 26 تیر 1395
17:12
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه
جواد مجروحی سردرود - نویسنده مسوول: استادیار، دکتری مدیریت ساخت، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سیدسجاد موسوی - دانش آموخته مهندسی عمران، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جواد شاکی ماسوله - دانش آموخته مهندسی عمران، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
پردازش ابری که یکی ازدست یافته های اخیر علم IT است درواقع این امکان را فراهم می سازد که محاسباتو ذخیره سازی به جای حالت ناحیه ای می توانند از محاسبات ابری بهره مند شوند. در این مقاله مفهوم پردازش ابریشامل مجازی سازی، معماری پردازش و همچنین وب سرویس ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسیاجزای معماری سرویس گرا که در واقع لایه های معماری پردازش ابری هستند (SaaS, PaaS, HuaaS, IaaS)پرداخته ایم. سپس از دیدگاه مدیریتی، ابرها از نظر امنیتی، اقتصادی، امکان کنترل و توسعه مورد بررسی قرار گرفته اندو یکی از کاربردهای مهم پردازش ابری- نرم افزار به عنوان سرویس- معرفی گردیده است. مزایا و امکانات نرم افزارهای کاربردی در زمینه مدیریت پروژه بررسی و مدل سازی اطلاعات ساختمان بعنوان یک حوزه دانشی در صنعت ساخت وساز جهت بهر برداری از پردازش ایری مطرح گردیده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
پردازش ابری، مدیریت پروژه، ابر خصوصی، ابر عمومی، مدل سازی اطلاعات ساختمان 

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب تیر 1395,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات