درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب مرداد 1395

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدل فعالیت های امداد و نجات در زمان-مکان با استفاده از سیستم هوشمند ساختمان

چهارشنبه 13 مرداد 1395
04:07
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدل فعالیت های امداد و نجات در زمان-مکان با استفاده از سیستم هوشمند ساختمان
نعیمه اسدیان زرگر - دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه – دانشگاه شهید بهشتی
سینا اسدیان زرگر - دانشجوی کارشناسی برق-الکترونیک –دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
در فراوانی بسیار زیاد حوادث و سوانح در ایران این کشور را به یکی از ده کشور سانحه خیز دنیا مبدل ساخته است . علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح و بلایای ناشی از دگرگونیهای طبیعت و همچنین بلایای ناشیاز ابزار دست ساخت خود آسیب پذیر است . اکثر شهرهای مهم کشور در معرض خطرات جدی حوادث و بلایای ویرانگری همچون زلزله های مخرب قرار دارند از بدیهیات مسلم آن است که پیشگیری قبل از وقوع حادثه وبرنامه ریزی برای امداد و نجات پس از حادثه (امادگی)امری ضروری است .از مهمترین مراحل امادگی و برنامه ریزی ,مرحله امداد و نجات پس از وقوعسانحه است که انجام بهینه آن نیازمند برنامه ریزی هایی جامع و کارآمد می باشد. هدف تحقیق حاضر , تهیه الگوی داده های ارسالی سیستم های هوشمند ساختمان ها به مراکز مدیریت بحران, با در نظر گرفتن جنبه های مکان و زمان انجام مرحلهامداد و نجات است. بدین منظور نظریه هاگرستراند در ارتباط با مدل سازی مکانی- زمانی فعالیت های بشری بررسی شده وبا بررسی پتانسیل سیستم های هوشمند در ارسال داده ها در کمترین زمان ممکن , داده های ارسالی تعیین و الویت بندی شده است و در پایان, به الگویی برای داده های ارسالی و مدلی جدید برای مدلسازی فعالیت های گروهی بشری در بسترمکان و زمان ارائه کرده است. مدل پیشنهادی باعث باعث حل مسائل چندبعدی در فضای پس از سانحه می شود. برای مشخص شدن کارایی مدل، فعالیت های گروه زنده یابی از گروه های کاری امداد و نجات زلزله به دو صورت معمولی و در قالب مدل، ارزیابی شده است.و درصدی کارایی بالای گروه ها درصورت استفاده از مدل را نشان میدهند
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
سیستم های هوشمند ساختمان ، امداد و نجات ، مدلسازی فضا زمان ، فعالیت های گروهی ، نظریه هاگرستراند – سیستمهای اطلاعات مکانی 

استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی

چهارشنبه 13 مرداد 1395
04:05
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
پرهام پوست فروشان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهرالبرز
احسان اله اشتهاردیان - استادیار دانشکده معماری،گروه مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
تاخیرات زمانی و عدم تطابق پیشرفت پروژه با برنامه زمانبندی از چالشبرانگیزترین مباحث اجرایی در مدیریت پروژه است یکی از علتهای مهم این امر، ضعف در پایش زمان شروع و خاتمه و یا مدت اجرای هر یک از بستههای کاری می باشنددراین مقاله با هدف تدقیق پایش پیشرفت پروژه، ابتدا محدودیتها و نقوص آن تبین گشته سپس باتمرکزبرقابلیت های اسنکرهای لیزری، مزایای بکارگیری از این فنآوری جهت پیادهسازی پایشی از راه دور، لحظه به لحظه ودقیق برروند اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی شده، مورد بررسی قرار گرفته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
پایش بی درنگ، اسکنر لیزری محلی، مدلسازی اطلاعات ساختمان، مدیریت زمان، مدل چندبعدی 

استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طراحی های سازگار با محیط

سه شنبه 5 مرداد 1395
21:49
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طراحی های سازگار با محیط
مهدی علیزاده نوذری - دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سمنان
ابوالفضل استوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
زینب کهن روز رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
چکیده مقاله:
استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) موجب افزایش کلی کیفیت پروژه و همچنین بهبود زمان بندی و در نتیجه موجب کاهش هزینهها و ریسک هایی که پروژه را تهدید می کنند می گردد. اگرچه که BIM یک دستاورد جدید می باشد اما تحقیقات زیادی به منظور ارتقاء قابلیتها ی آن در صنعت طراحی و ساخت انجام شده است. اگرچه در زمینه تاثیر BIM بر سازه های "سازگار با محیط زیست" تاکنون تحقیقاتاندکی صورت گرفته است ولی به علت نگرانی های جهانی زیست محیطی، "طراحی سازگار با محیط" در سالهای اخیر تبدیل به یک جریان اصلیدر اهداف طراحی ساختمان گردیده است. در پرتو تغییرات جهانی آب و هوا، طراحی و توسعه پایدار حتی بسیار ضروری تر می باشد. این مقاله باهدف بررسی موضوع BIM می تواند بر روی ایجاد طرح های سازگار با محیط موثر باشد. BIM ایده ای در جهت ارایه اطلاعات مورد نیاز برایطراحی های بهبود یافته و ارتقاء عملکرد ساختمان می باشد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
طراحی سازگار با محیط، BIM ،انرژی و ارتقا عملکرد ساختمان 

بررسی و تحلیل سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان و ارزیابی و اولویت بندی عوامل عدم تحقق آن در شرکتهای پیمانکاری ساختمانی در ایران

سه شنبه 5 مرداد 1395
21:48
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی و تحلیل سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان و ارزیابی و اولویت بندی عوامل عدم تحقق آن در شرکتهای پیمانکاری ساختمانی در ایران
محمدعلی نکوئی - دکتری عمران، دانشگاه یو تی ام مالزی، استادیار، گروه مدیرت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ، ایران
اروین مانقاساریان - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
روح الله طاهرخانی - دکتری عمران، دانشگاه یو تی ام مالزی، استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چکیده مقاله:
روشهای نوین اجرای پروژههای ساخت جهت افزایش کیفیت، کاهش زمان و در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسین ساخت و ذینفعان در پروژه بوده است. یکی از این روشها و فناوریهای نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) می باشد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل روش مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد چالش در استقرار این سیستم در کشور میباشد. بدین منظور، ضمن تعیین عوامل شکست در پیاده سازی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان طبق نظر متخصصین و خبرگان و از طریق پرسشنامه، وزن و اهمیت این عوامل با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تعیین و عوامل مورد نظر اولویت بندی گردید. نتایج بهدست آمده با توجه به نظرات خبرگان و طبق مقایسه دودویی معیارهای اصلی مورد مطالعه نشان داد که بیشترین عواملی که موجب عدم تحقق BIM در ایران می شود به ترتیب شامل مشکلات فنی، مالی، منابع انسانی و زمان می باشد. سایر نتایج نشان داد که چهار زیر معیار پراکندگی اطلاعات و نبود سیستم یکپارچه با وزن 0/2277، فضای پیچیده برنامه ها با وزن 0/1634، بالا بودن هزینه طراحی با نرم افزار BIM با وزن 0/1578 و نیاز به نیروهای مختلف مقیم دفتری برای پروژه با وزن 0/1352 به ترتیب بیشترین اهمیت و در نتیجه بیشترین تأثیر را در اولویت بندی عوامل عدم تحقق BIM را داشته اند. با شناسایی علل مؤثر در بروز چالش های عدم تحقق BIM می توان تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از شکست اینگونه پروژهها و قرار دادن آنها در مسیر موفقیت را فراهم نمود. با توجه به عواملی کهمانع تحقق BIM در ایران بوده است، میتوان اظهار داشت مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران نیاز به حمایت مدیران ارشد از اجرای آن دارد که این امر نیز خود به دلایلی که ذکر شد وابسته است. چرا که با برطرف نمودن موانع پیش روی آن، به منظور مدیریت بهینه منابع و زمان و ...، چه بسا مدیران راغب به استفاده از آن شوند.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ساخت و ساز، سازمان های پروژه محور، اولویت بندی عوامل شکست پروژه، ANP, BIM 

افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با BIM

سه شنبه 5 مرداد 1395
21:47
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با BIM
میلاد وطن خواه - گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
حسنعلی مسلمان یزدی - گروه مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران
چکیده مقاله:
وقوع حوادث در کارها جز جدایی ناپذیر هر شغلی می باشد که در زمینه فعالیت های ساختمانی، یکی از پرتکرارترین حوادث مورد وقوع، حوادث مربوط به کار در ارتفاع می باشد که به دلیل ماهیت وقوع آن، معمولا دارای صدمات و خسارتهای سنگین می باشد. از اینرو، بهره گیری از تمامی متدها و روشهای پیشرفته برای کاهش اینگونه وقایع دارای اولویت می باشد. در همین راستا، استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان که جز ابزار کلیدی مدیران پروژه ها در دنیای امروزی و عملیات ساخت و ساز محسوب می گردد را مورد بررسی قرار می دهیم، تا میزان کارایی و عملکرد آن دریش بینی خطرات مربوط به کار در ارتفاع و نهایتا کسب ایمنی بیشتر در عملیات سخت و ساز، مورد سنجش قرار گیرد. هدف از این مقاله، بررسی میزان اثرگذاری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت ایمنی بر کارهای در ارتفاع می باشد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، ایمنی، مدیریت پروژه، کار در ارتفاع 

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب مرداد 1395


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب مرداد 1395,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات