درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب شهریور 1397

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

بررسی دلایل عدم بهره وری در صنعت ساخت و نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:56
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی دلایل عدم بهره وری در صنعت ساخت و نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان
  سجاد صالحی زاده - گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
  مجتبی زوربخش - گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
  سعید فرزانه - گروه نقشه برداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران عضو هییت علمی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
برنامه ریزی و زمانبندی عملیات ساختمانی یکی از مهمترین موضوعات فرآیند مدیریت ساخت میباشد. این تلاشها در حین فرآیند ساخت ادامه مییابد و بطور مداوم تحت نظر قرار میگیرد تا پروژه از مسیر صحیح خارج نشود. با اضافه کردن داده های برنامه زمانبندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان میباشد، به آن اضافه میگردد. با این رویکرد نوین در صنعت معماری، مهندسی و ساخت، در جهت تولید، تجزیه و تحلیل و مدیریت داده های اطلاعاتی ایجاد تحول شگرفی می گردد .مدل سازی اطلاعات ساختمان از دو منظر تکنولوژیکی و فرایندی مطرح می گردد که توجه همزمان به هر دو بخش برای دستیابی به اهداف و مزایای آن ضروری است، چرا که استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان به تنهایی و بدون توجه به فرایندهای اساسی پشتیبانی کننده این متدولوژی، نتایج ملموسی را در پی نخواهد داشت.هدف از این پژوهش شناسایی کاربردها ونقش مدل سازی اطلاعات ساختمان و دلایل عدم بهره وری در صنعت ساخت می باشد و راه های رسیدن به بهره وری مناسب همسان با جایگاه صنعت ساخت را مورد ارزیابی قرار می دهد.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،بهره وری، مدیریت ساخت، سیستم تحویل یکپارچه پروژه،اجرای پروژه های ساختمانی


بررسی نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های آموزشی

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:55
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های آموزشی
  سجاد صالحی زاده - گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
  مجتبی زوربخش - گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
  سعید فرزانه - گروه نقشه برداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران عضو هییت علمی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
مدل سازی اطلاعات ساختمان یکی از پیشرفته ترین روش ها می باشد که امروزه در اغلب کشورهای صنعتی نه به عنوان یک گزینه اختیاری بلکه به عنوان روشی گریز ناپذیر تبدیل شده است.فلسفه روش مدل سازی اطلاعات ساختمان بر مبنای ساخت و بهینه سازی یک مدل دیجیتال از ساختمان و به کارگیری آن در تمامی چرخه حیات پروژه قرار گرفته که شامل تمامی المان های ساختمان نهایی می باشد و هر المان در آن دارای شناسنامه مخصوص به خود بوده که در بر گیرنده اطلاعات هندسی، قواعد و قوانین ارتباط آن المان با دیگر اجزای مدل، مشخصات فنی و حتی هزینه و زمان مربوطه می باشد.در این تحقیق با توجه به این روش نوین که در اکثر کشور های پیشرفته آن را به کارگیری کرده اند تلاش شده که اثرات استفاده از آن را در ساختمان های آموزشی که حجم عظیمی از بودجه عمرانی کشور به آن تعلق می گیرد مورد بررسی قرار گیرد. با مدل سازی معماری و بخشی از مدل سازی سازه ای یک ساختمان مدرسه، نتایج قابل قبولی در مقایسه با عدم بکارگیری این روش نوین حاصل شد که به اختصار در جداول آورده شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،مزایا ، چالش ها، ساختمان های آموزشی،اجرای پروژه های ساختمانی

سطح آگاهی استفاده کنندگان از روش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:54
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله سطح آگاهی استفاده کنندگان از روش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
  ایمان مصباح راد - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
  علیرضا والی پور - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده مقاله:
مدل اطلاعات ساختمان (BIM) به معنای یک مجموعه داده های ساختاری که توصیف کننده یک سازه برای شبیه سازی، اتوماسیون و خلق یک مدل اطلاعات ساختمان مانند تفکر، خلق، برنامه ریزی و سازماندهی و ارایه است. BIM در سراسر دنیا به عنوان یک روش شناخته شده در جمع آوری اسناد و مدارک پروژه های عمرانی شناسایی شد. ولی متاسفانه به دلایل مختلف هنوز در بین جامعه مهندسی ایران جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. مشکل اساسی عدم استفاده جامع از روش BIM کمبود آگاهی مزایا و بهبود روشهای طراحی – محاسبات و برنامه زمانبندی استفادهکنندگان از این روش میباشد. هدف از این تحقیق تعیین پارامترهایی است که میتواند سطح آگاهی استفادهکنندگان از BIM را در ایران نشان دهد. برای دستیابی به این هدف معیارهایی که نشان دهنده سطح آگاهی استفادهکنندگان باشد، تعیین گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش SWARA عوامل موثر بر سطح آگاهی ارزیابی گشت. و در نهایت 9 معیار جهت تعیین سطح آگاهی استفاده کنندگان شناسایی گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تکنولوژی BIM برای صنعت ساخت و ساز اهمیت دارد و تکنولوژی BIM تاثیر مثبتی بر محیط زیست پایدار دارد و برنامه های Revit و ArchiCAD از تکنیک های تکنولوژی BIM هستند و این موارد مهمترین معیارها در تعیین سطح آگاهی استفاده کنندگان از BIM بود.
کلیدواژه‌ها:
مدل اطلاعات ساختمان((BIM، (BIM)، SWARA، صنعت ساخت و ساز، سطح آگاهی


بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:53
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
  امیرحسین ستوده بیدختی - عضو گروه پژوهشی مدیریت ساخت
  احسان اثنی عشری - ریاست گروه پژوهشی مدیریت ساخت
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک تکنولوژی مدرن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است،استفاده هرچه بهتر از این تکنولوژی نیازمند رشد توانایی های فردی مهندسین،آشنایی جامعه صنعت ساخت و استفاده مناسب از نرم افزار با انتخاب دقیق است.که مقاله پیش رو با هدف آشنایی هرچه بیشتر با نرم افزارها و افزونه های در دسترس نگارش شده است تا بتواند هم کمکی برای طراحان ،پژوهشگران و استفاده کنندگان از این تکنولوژی باشد و هم برخی تصورات غلط در مورد اینکه مدل سازی اطلاعات ساختمان برابر با یک نرم افزار خاص است را بهبود بخشد.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،BIM،نرم افزار،افزونه


ارزیابی کاهش هدر رفت مصالح در پروژه های ساختمانی با مدل سازی اطلاعات ساختمان

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:52
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی کاهش هدر رفت مصالح در پروژه های ساختمانی با مدل سازی اطلاعات ساختمان
احسان اله امیرشاه کرمی - 
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر، موضوع هدر رفت مصالح در صنعت ساختمان اهمیت بسیاری پیدا کرده و در سراسر دنیا پژوهشهای متعددی از نظر تیوری و عملی انجام شده است. در حال حاضر در حوزه مدیریت ضایعات، تمرکز اصلی بیشتر به استفاده دوباره از مصالح بوده و به نظر میآید رویکرد کاهش هدر رفت مصالح کمرنگ است و کمتر تلاش شده تا از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) برای کاهش ضایعات در صنعت ساختمان استفاده شود. BIM یک مدلسازی پارامتری است که بهصورت دیجیتالی ویژگیهای فیزیکی و عملکردی ساختمانها را نشان میدهد. در این پژوهش اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای به روش متاسنتز از منابع معتبر استخراج شده و با مطالعه آنها نتایج ارزیابی کاهش هدر رفت مصالح با ابزار مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه-های ساختمانی ارایه خواهد شد. ارزیابی اولیه نشان میدهد استفاده از مدل BIM این امکان را فراهم میکند تا در صورت تولید ضایعات زیاد، با ایجاد تغییر در طراحی، میزان هدر رفت و هزینه های ناشی از آن را در مدل نهایی کاهش دهند. با توج ه به اینکه مهمترین و موثرترین عامل در کاهش ضایعات موجود در صنعت ساختمان، مدیریت تولید آنها است انجام مطالعاتی در این حوزه بسیار ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژه‌ها:
صنعت ساختمان، ضایعات، مدلسازی اطلاعات ساختمان، هدر رفت مصالح، BIM


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب شهریور 1397


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب شهریور 1397,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic