تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

سطح آگاهی استفاده کنندگان از روش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:54
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله سطح آگاهی استفاده کنندگان از روش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
  ایمان مصباح راد - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
  علیرضا والی پور - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده مقاله:
مدل اطلاعات ساختمان (BIM) به معنای یک مجموعه داده های ساختاری که توصیف کننده یک سازه برای شبیه سازی، اتوماسیون و خلق یک مدل اطلاعات ساختمان مانند تفکر، خلق، برنامه ریزی و سازماندهی و ارایه است. BIM در سراسر دنیا به عنوان یک روش شناخته شده در جمع آوری اسناد و مدارک پروژه های عمرانی شناسایی شد. ولی متاسفانه به دلایل مختلف هنوز در بین جامعه مهندسی ایران جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. مشکل اساسی عدم استفاده جامع از روش BIM کمبود آگاهی مزایا و بهبود روشهای طراحی – محاسبات و برنامه زمانبندی استفادهکنندگان از این روش میباشد. هدف از این تحقیق تعیین پارامترهایی است که میتواند سطح آگاهی استفادهکنندگان از BIM را در ایران نشان دهد. برای دستیابی به این هدف معیارهایی که نشان دهنده سطح آگاهی استفادهکنندگان باشد، تعیین گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش SWARA عوامل موثر بر سطح آگاهی ارزیابی گشت. و در نهایت 9 معیار جهت تعیین سطح آگاهی استفاده کنندگان شناسایی گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تکنولوژی BIM برای صنعت ساخت و ساز اهمیت دارد و تکنولوژی BIM تاثیر مثبتی بر محیط زیست پایدار دارد و برنامه های Revit و ArchiCAD از تکنیک های تکنولوژی BIM هستند و این موارد مهمترین معیارها در تعیین سطح آگاهی استفاده کنندگان از BIM بود.
کلیدواژه‌ها:
مدل اطلاعات ساختمان((BIM، (BIM)، SWARA، صنعت ساخت و ساز، سطح آگاهی


بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:53
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
  امیرحسین ستوده بیدختی - عضو گروه پژوهشی مدیریت ساخت
  احسان اثنی عشری - ریاست گروه پژوهشی مدیریت ساخت
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک تکنولوژی مدرن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است،استفاده هرچه بهتر از این تکنولوژی نیازمند رشد توانایی های فردی مهندسین،آشنایی جامعه صنعت ساخت و استفاده مناسب از نرم افزار با انتخاب دقیق است.که مقاله پیش رو با هدف آشنایی هرچه بیشتر با نرم افزارها و افزونه های در دسترس نگارش شده است تا بتواند هم کمکی برای طراحان ،پژوهشگران و استفاده کنندگان از این تکنولوژی باشد و هم برخی تصورات غلط در مورد اینکه مدل سازی اطلاعات ساختمان برابر با یک نرم افزار خاص است را بهبود بخشد.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،BIM،نرم افزار،افزونه


ارزیابی کاهش هدر رفت مصالح در پروژه های ساختمانی با مدل سازی اطلاعات ساختمان

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:52
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی کاهش هدر رفت مصالح در پروژه های ساختمانی با مدل سازی اطلاعات ساختمان
احسان اله امیرشاه کرمی - 
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر، موضوع هدر رفت مصالح در صنعت ساختمان اهمیت بسیاری پیدا کرده و در سراسر دنیا پژوهشهای متعددی از نظر تیوری و عملی انجام شده است. در حال حاضر در حوزه مدیریت ضایعات، تمرکز اصلی بیشتر به استفاده دوباره از مصالح بوده و به نظر میآید رویکرد کاهش هدر رفت مصالح کمرنگ است و کمتر تلاش شده تا از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) برای کاهش ضایعات در صنعت ساختمان استفاده شود. BIM یک مدلسازی پارامتری است که بهصورت دیجیتالی ویژگیهای فیزیکی و عملکردی ساختمانها را نشان میدهد. در این پژوهش اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای به روش متاسنتز از منابع معتبر استخراج شده و با مطالعه آنها نتایج ارزیابی کاهش هدر رفت مصالح با ابزار مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه-های ساختمانی ارایه خواهد شد. ارزیابی اولیه نشان میدهد استفاده از مدل BIM این امکان را فراهم میکند تا در صورت تولید ضایعات زیاد، با ایجاد تغییر در طراحی، میزان هدر رفت و هزینه های ناشی از آن را در مدل نهایی کاهش دهند. با توج ه به اینکه مهمترین و موثرترین عامل در کاهش ضایعات موجود در صنعت ساختمان، مدیریت تولید آنها است انجام مطالعاتی در این حوزه بسیار ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژه‌ها:
صنعت ساختمان، ضایعات، مدلسازی اطلاعات ساختمان، هدر رفت مصالح، BIM


تاثیرات آموزش روش اجرای ساختمان(بتنی) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درپنج دانشگاه فنی استان سمنان

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تاثیرات آموزش روش اجرای ساختمان(بتنی) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درپنج دانشگاه فنی استان سمنان
مستوره شادکام - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه علاالدوله سمنانی گرمسار
  احسان اثنی عشری - هییت علمی،دکترا مدیریت ساخت دبیر گروه پژوهشی مدیریت ساخت
چکیده مقاله:
در دنیای رو به پیشرفت امروز صنعت ساخت و ایجاد تغییرات در آن نیازمند این است که آموزش در دانشگاه های مهندسی به روز باشد.بر این اساس نیازمند آموزش به شیوه ای هستیم که هم نیازهای صنعت ساخت را تامین کند هم سطح یادگیری را افزایش دهد.در این مقاله به مقایسه آموزش رو ش اجرای ساختمان بتنی به شیوه سنتی که در حال حاضر در دانشگاه ها تدریس می شود و آموزش با استفاده از نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان((Revit structure پرداخته شد.در پیشینه تحقیق مدل سازی اطلاعات ساختمان،دستورالعمل ها و نرم افزار رویت تعریف شد.سپس آموزش بر مدل سازی اطلاعات ساختمان و روش های پیاده سازی آن بیان شد.بعد از آن با توجه به تحقیقات انجام شده در پنج دانشگاه فنی استان سمنان آموزش به شیوه سنتی و خلاهای موجود در آن با توجه به نظرات دانشجویان مطرح شد.سپس به ادغام مدل سازی اطلاعات ساختمان با شیوه سنتی و تاثیرات و موانع پیاده سازی این نرم افزار پرداخته شد و در آخر دو روش مقایسه شدند و نتیجه به دست آمده نشان داد تاثیر ادغام نرم افزار رویت استراکچر در آموزش روش اجرای ساختمان بتنی سطح یادگیری،مدیریت هزینه و زمان،شفاف سازی ضوابط و آیین نامه اجرایی،ایجاد تجسم را افزایش می دهد.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،آموزش،نرم افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان،روش اجرای ساختمان بتنی،Revit Structure


کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فرآیند طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی

پنجشنبه 15 شهریور 1397
07:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فرآیند طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی
سینا کیوانی - کارشناس ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی،
چکیده مقاله:
امروزه ماهیت میان رشته ای بودن صنعت ساختمان(به ویژه پروژه های بزرگ مقیاس بودن) موجب شده که صنعت ساختمان نیازمند ارتباطات روشن و همکاری موثر بین اعضای تیم پروژه اعم از معماران، مهندسین سازه و تاسیسات و ... باشد. امروزه در عصر اطلاعات و تحولات انقلابی در عرصه کامپیوترها و نرم افزارها، یکی از مفاهیمی مهم که وارد مباحث مدیریت پروژه و ساخت شده مدل سازی اطلاعات ساختمان است که به اختصار BIM نامیده می شودکه به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل گروههای طراحی و اجرایی ساختمان، عمل می کند. نتیجه ی این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتا افزایش کیفیت کار می گردد. این مدلسازی صرفا محدود به ارایه سه بعدی از کار نمی شود بلکه با درگیری وجوه دیگری چون، زمان، هزینه ها، اصول پایداری و نگهداری ساختمان، نوع نگاه به موضوع رو دستخوش تغییر کرده است. به طوری که امروزه اکثر دفاتر طراحی و پیمانکاری از این سیستم ها بهره می برند و طراحی، مدیریت پروژه و ساخت پروژه های بزرگ مقیاس عملا بدون استفاده از چنین مدلهایی امکان پذیر نیست.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت پروژه و ساخت، سیستم های مدیریت ساختمان، اشتراک اطلاعات پروژه


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|