درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

بررسی بلوغ مدل سازی اطلاعات ساختمان و روش های اندازه گیری آن

پنجشنبه 19 مهر 1397
08:00
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی بلوغ مدل سازی اطلاعات ساختمان و روش های اندازه گیری آن
میثم خیاطیان - 
مصطفی خانزادی - 
چکیده مقاله:
مدل سازی اطلاعات ساختمان یا BIM مفهومی است که در صنعت ساخت کشور ما در حال فراگیر شدن است. با وجود این که برای بهره گیری از مزایای BIM سازمان ها باید دانش لازم در خصوص چگونگی پیاده سازی آن را داشته باشند، در کشور ما تلاش زیادی برای معرفی و به کارگیری این روش انجام نشده است.همچنین در ایران هیچ تحقیقی در رابطه با روش های مختلف اندازه گیری بلوغ صورت نگرفته است. این مقاله در تلاش است که به صورت جامع ویژگی های ابزارهای مختلف اندازه گیری بلوغ را نشان دهد و مبنایی برای انتخاب ابزار و یا توسعه فراهم کند. از این رو، این مطالعه ابزارهای غالب را به صورت جزیی به منظور بهبود تحقیق در این زمینه بررسی ، مقایسه و تجزیه و تحلیل کرد و به مقایسه ابزارهای مختلف در کشورهای مختلف پرداخت.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، بلوغ بیم، مدیریت ساخت، BIM, LOM


عامل های مهم در مدل سازی اطلاعاتی ساختمان (BIM ) و الویت بندی آنها با توجه به تاثیر در توسعه پایدار

پنجشنبه 12 مهر 1397
07:59
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله عامل های مهم در مدل سازی اطلاعاتی ساختمان (BIM ) و الویت بندی آنها با توجه به تاثیر در توسعه پایدار
سمیرا فردسیرمی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، موسسه آموزش عالی البرز، قزوین
سودابه حق مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، موسسه آموزش عالی البرز، قزوین
  محمدعلی نکویی - استادیار، گروه مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
چکیده مقاله:
در حالی که مدلسازی اطلاعات ساختمان یک مفهوم کاملا جدید نیست اما استفاده از آن به یک عامل بسیار مهم در بهروری و رقابت صنعت ساخت و ساز تبدیل شده است. مدل اطلاعاتی ساختمان ( BIM ) به طور گسترده برای شبیه سازی طرح های بهینه سازی , هماهنگی بین سیستمها, تخمین هزینه ها, بهره برداری و نگهداری, تحلیل پایداری, کارایی محیط عملیاتی , مدیریت امکانات و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.از این رو برای برای نظارت و کنترل سریع و آسان بر روی این عملکردها ایجاد یک داشبورد اجرایی بسیار سودمند میباشد , داشبورد که یک نمایش بصری از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی در یک صفحه نمایش است که سازمان را قادر به اندازه گیری ,نظارت بر عملکرد و همکاران و مدیریت موثرتر می سازد. هدف از این مقاله شناسایی فاکتورهای مهم BIM با توجه به توسعه پایدار جهت قرارگیری در صفحه داشبورد می باشد. این مقاله ابتدا به بازگویی مزیتهای BIM و اینکه در چه ترکیب دهنده هایی وارد میشود می پردازد و این عاملها را (ترکیب دهنده ها در راستای مزایا) را با توجه به معیارهایی که در راستای ارتقای سه فاکتور اساسی توسعه پایدار (اقتصادی, اجتماعی,زیست محیطی) تعریف شده اند اولویت بندی می-نماید تا نحوه قرارگیری آلترناتیوها در صفحه داشبورد در BIM را ارایه دهد.
کلیدواژه‌ها:
مزایاوکاربرد های BIM ،ترکیب دهنده های BIM، معیارهای توسعه پایدار ، مدل تصمیم گیری vikor


به کار بردن تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی برای طراحی پایدار توانمند

جمعه 6 مهر 1397
07:58
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله به کار بردن تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی برای طراحی پایدار توانمند
  مهروش کاظمی شیشوان - دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر ، استادیار ، ایران
  محمد نصیرپورصمصام کندی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
چکیده مقاله:
آگاهی روبه رشد از افزایش سرعت کاهش منابع طبیعی، تغییرات هوایی، و نشر کربن دی اکسید از محیط ساخت و ساز منجر به تقاضای زیاد برای ساختمان های پایدار شده است. با توجه به ویژگی های پایداری ساختمان تصمیم های بسیار مهم درطی طراحی گرفته شده اند. طراحان به طور تاریخی به مدل های فیزیکی و محاسبات دستی تکیه می کنند تا طراحی ساختمان را برای انرژی بهینه و مصرف منابع و بیشینه کردن راحتی کاربر بهینه نمایند. اما از زمان ظهور کامپیوترها، ابزارهای دیجیتال یک نقش رو به رشد در انجام شبیه سازی های مهندسی و بررسی سریع گزینه های طراحی برای رسیدن به بهترین راه حل داشته اند. تحت شرایط بهینه، ابزارهای شبیه سازی و طراحی یکپارچه خواهند بوند طوری که در هر زمان یک معیار بتواند هر جنبه ای از طراحی را تغییر دهد، کارایی محیطی پیش بینی شده ساختمان می تواند به روز رسانی شده و فورا نمایش داده شود. در طی مسیر، سایر جنبه های ساختمان، مانند اینکه چگونه یک ساختمان از روشنی روز به خوبی استفاده می کند، چگونه مواد آن گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد، و برای ساخت چه مقدار هزینه خواهد داشت، می تواند ردیابی و بهینه شود. و تمامی اینها در حالی انجام خواهد شد که به اشتراک گذاری یک طراحی به صورت یکپارچه در سراسر تنظیمات، تیم طراحی را قادر می سازد تا گزینه های بیشتری را با دقت زیاد در زمان کمتر بررسی نماید. ، هنوز هم با وجود مشکلات، تکنولوژی های CAD هر روز به آن هدف نزدیکتر می شوند. در این مفهوم، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار قوی برای رسیدن به ان هدف مورد توجه بوده اند. با تکیه بر مهندسی مبتنی بر اهداف پارامتری قدرتمند و ساختارهای پایگاه داده یکپارچه جامع، BIM پتانسیل زیادی برای ارایه افزایش چشمگیر برای جنبه های طراحی پایدار داشته است. در این مقاله، آنالیزهای افزایش ممکن BIM می تواند نشان داده شود تا فعالیت های طراحی پایداری که ارایه شده اند را افزایش دهد. ابتدا، مفاهیم اصلی تکنولوژی BIM ارایه شده اند. سپس، استراتژی هایی برای رسیدن به طراحی ساختمانی پایدار نشان داده خواهند شد. نهایتا، نرم افزارهای ممکن مدل های غنی داده BIM در طراحی پایدار استنباط شده و نشان داده می شوند.
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمانی، BIM، طراحی کامپیوتری، CAD، طراحی پایدار، ساختمان های سبز


علل عدم استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در پروژه های ساخت وساز ایران

پنجشنبه 29 شهریور 1397
07:57
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله علل عدم استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در پروژه های ساخت وساز ایران
  سیدوحید موسویان - گروه عمران ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
  ابراهیم سلامی - استادیار، گروه عمران ، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
تغییر شرایط تجاری به دلیل جهانی شدن، تکنولوژیهای بهبود یافته، تقاضاهای تغییر شکل یافته، نیازهای مشتریان و غیره، باعث تسریع افزایش رقابت در صنعت ساخت و ساز می شود. در این خصوص، به منظور حفظ بقا و ثبات در دراز مدت، شرکت های ساختمانی باید در زمینه تکنولوژی و نوآوری پیشرفت کنند. بنابراین، رویکردهای نوآوری مانند فناوری اطلاعات (IT) استفاده شده در ساخت و ساز، یکی از ضروری ترین مسایل در ارتباط با رقابت پذیری برای موفقیت صنعت ساخت و ساز است. در میان ابزارهای فناوری اطلاعات مانند برنامه های طراحی و تحلیل ساختاری (CAD، Revit، SAP2000)، برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و برنامه های مدیریت داده؛ تکنولوژی های BIM تبدیل به یک تغییر عمده برای صنعت ساخت و ساز به منظور سازماندهی وابستگی متقابل بین شرکای مختلف با در نظر گرفتن افزایش پیچیدگی پروژه های ساخت و ساز، در طراحی، مزایده، فرآیندهای ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری شد. جهت بررسی برداشت های ذی نفعان پروژه های ساخت و ساز کشور در مورد علل عدم استفاده از تکنولوژی BIM در بین فعالین صنعت ساخت و ساز پرسشنامه ای طراحی شده است. حدود 67 پاسخ معتبر از ذینفعان مختلف دریافت شد.. بر اساس نظر متخصصان صنعت ساخت و ساز کشور مهمترین علل عدم استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM عدم آشنایی کارفرمایان با مزایای BIM در اجرای پروژه ها می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع توسعه ای –کاربردی برای درک علل عدم استفاده از تکنولوژی BIM در صنعت ساخت و ساز ایران است.
کلیدواژه‌ها:
BIM، به کارگیری BIM، علل عدم استفاده از BIM، صنعت ساخت و ساز ایران، مدل سازی اطلاعات ساختمان.


بررسی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در پروژه ها ساختمانی یزد 1396

پنجشنبه 22 شهریور 1397
07:53
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در پروژه ها ساختمانی یزد 1396
  ناصر مدیری - دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد تفت
حمید مهرنهاد - عضو هییت علمی استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه فنی ومهندسی یزد
چکیده مقاله:
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) روشی قابل اعتماد، مبتنی بر علم دیجیتال، به شکل سه بعدی و فضایی مجازی از سازه است که می تواند به مقاصد مختلف نظیر: تصمیمات مناسب حین طراحی، برنامه ریزی و زمان بندی ساخت وساز تخمین هزینه های ساخت و همچنین نگهداری پروژه های ساخت وساز استفاده گردد (وورد و ایمیج، 2009).راهنمای مدل سازی اطلاعات ساختمان (2008)، مدل سازی اطلاعات ساختمان را به عنوان یک تکنولوژی کامپیوتر مبنا که کمک دهنده ی اهداف طراحی و اجرای بهینه ساختمان است معرفی می کند. هدف اصلی آن، مدیریت اطلاعات ساختمان با تمرکز بر روی تولید، ارتباطات اجزای ساخت و آنالیز مدل سازی اطلاعات ساختمان است.کمیته ملی استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان، آن را مطابق با ذیل تعریف می نماید: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) شمایی دیجیتالی از فعل وانفعالات و خصوصیات فیزیکی یک تسهیلات خاص است. این مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان منبع دانش مشترک جهت پیوند نمودن اطلاعات به یکدیگر است که به عنوان بنیانی قابل اعتماد جهت اتخاذ تصمیمات مختلف در بخش های جزیی در طول چرخه عمر پروژه می تواند استفاده گردد مفهوم کلی مدل سازی اطلاعات ساختمان برای اولین بار در اواخر دهه 1970 میلادی در ایالت موسسه فناوری جورجیا آمریکا مطرح گردید و پس ازآن رشد چشم گیری داشت. دلیل این رشد چشم گیر، قابلیت بسیار مناسب مدل سازی اطلاعات ساختمان در پیوند بخش های مختلف پروژه ساخت وساز و مدیریت آن ها بود. برای اولین بار در سال 2002 میلادی از واژه BIM به عنوان طراحی، ساخت و مدیریت تسهیلات سازه به شکل مجازی استفاده گردید (هریس، 2010).در سال 1986 میلادی، گرافیسافت اولین محصول نرم افزاری گرافیکی خود را به منظور بررسی مجازی ساختمان ارایه نمود. در سال ورود این نرم افزار (نرم افزار Archicad) به عرصه بازار محبوبیت بالایی پیدا کرد. دلیل آن در قابلیت درنظرگرفتن سه بعدی اجزای ساختمان در مقایسه با نسخه CAD بود (دی، 2010). واژه های مدل سازی اطلاعات ساختمان و مدل اطلاعات ساختمان و یا به اختصار BIM، پس از عرصه محصول مدل سازی اطلاعات ساختمان شرکت Autodesk با بازار شایع گردید (Autodesk، 2003).
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|