درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

استفاده از سناریو های از پیش تعیین شده واقعیت مجازی بر مبنای مدل اطلاعات ساختمانی BIM جهت آموزش و افزایش قدرت تصمیم گیری کارکنان پروژه های ساختمانی

چهارشنبه 8 خرداد 1398
02:52
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله استفاده از سناریو های از پیش تعیین شده واقعیت مجازی بر مبنای مدل اطلاعات ساختمانی BIM جهت آموزش و افزایش قدرت تصمیم گیری کارکنان پروژه های ساختمانی
  روشن پناهی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
  مصطفی خانزادی - دانشیار گروه سازه ،دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
چکیده مقاله:
مدل سازی اطلاعات ساختمانی ،پس از ظهور در عرصه ی ساخت، نشان داده است که وجود یکپارچگی اطلاعاتی پروژه بین اعضای تیم طراحی پروژه ه،ن تنها در طراحی ، مهندسی و ساخت پروژه ،بلکه ایجاد یکپارچگی در کلیت پروژه تاثیر گذار می باشد . پتانسیل ها و امکانات گسترده ی این فناوری موجب شده است تا چندی از کشور ها استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمانی در سطح سوم را به عنوان روشی نوین و سودمند در حوزه ی طراحی ، مدیریت و تحویل پروژه را در صنعت ساخت الزامی نمایند. این قوانین الزام آور را می توان تحولی در عرصه ی تحویل یکپارچه ی پروژه های ساخت دانست . در بین روش های نوآورانه ی اخیر ، بستر وب خود را بستری مناسب برای تلفیق المان های بصری در محیطی قابل دسترس تمام کاربران نشان داده است. این بستر مرز های جغرافیایی را پیموده و قابلیت های سیستم را به طور چشم گیری افزایش می دهد . در این پژوهش از محیط ساخت بازی جهت شبیه سازی فعالیت های ساختمانی در محیط سه بعدی جهت ارایه تجربه ی همه جانبه ی مجازی به کاربر استفاده شده است . این محیط جهت امکان دسترسی تمام کاربران در هر مکان بر بستر وب پیاده سازی شده است .با استفاده از این فضای اشتراکی مجازی برای کاربران امکان تجربه ی سناریو های از پیش تعیین شده فراهم گردیده است .
کلیدواژه‌ها:
واقعیت مجازی ، BIM، محاسبات ابری،ارایه یکپارچه پروژه ،رابط های کاربری

مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینه

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:07
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینه
حمیدرضا فلاح دوست - دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این مقاله تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. با استفاده از روش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت ساخت، مدل سازی اطلاعات ساختمان، زمان، هزینه

شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:07
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی
  فرزاد جلایی - استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران
  خشایار ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
آنالیز انرژی در ساختمان یکی از مهم ترین عوامل در مرحله آنالیز و مدلسازی ساختمان می باشد، طوریکه که امروزه در بسیاری از کشورهای جلودار در حال سرمایه گذاری بر روی این مقوله هستند تا کیفیت ساخت ابنیه را هرچه بیشتر به سمت توسعه سوق دهند. در دنیای امروزی که بیشتر بر سر اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و الکتریکی صحبت می شود، ساخت ساختمان های کم مصرف انرژی، یکی از بهترین روش ها در صنعت ساختمان می باشد. به معنای واقعی، این ساختمان ها، که تحت عنوان ساختمان های سبز شناخته می شوند؛ همسویی با طبیعت و رساندن کمترین آسیب به آن در برپایی یک بنای جدید را به دنبال دارند. از این رو، در این مقاله سعی شده است تا به منظور هم راستایی با تکنولوژی در زمینه تحلیل انرژی ساختمان، از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمانی بهره گرفته شود تا قابلیت ها و تعاملات آن با این مجموعه در چارچوب یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمانی و تحلیل انرژی بررسی گردد. در این میان، مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمانی، مدلسازی با بهره گیری از نرم افزارهای انرژی و بیان ویژگی هریک، نوع داده های ورودی و خروجی و چالش های این ارزیابی با ارایه راهکارهایی در جهت بهبود آن در این مقاله بحث شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمانی، تحلیل انرژی، شبیه سازی انرژی، داده های ورودی و خروجی، نرم افزارهای مدلسازی

شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:06
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان
  روح اله راییجی یانسری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
  قربانعلی مسلمی پور - استادیار موسسه آموزش عالی لامعی گرگان
چکیده مقاله:
روشهای نوین اجرای پروژه های ساخت جهت افزایش کیفیت، کاهش زمان در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسین ساخت ذینفعان در پروژه بوده است. یکی از این روش ها فناوری های نوین مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، تهدید، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان می باشد. به این منظور با مطالعه تحقیقات داخلی خارجی انجام شده در این زمینه مهمترین نقاط قوت ضعف، تهدید فرصت پیش روی استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان (BIM) شناسایی شد در ادامه نظر کارشناسان حوزه ساخت در شهر گرگان نیز اخذ گردید مهمترین نقاط قوت ضعف، تهدید فرصت استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان ارایه شد.
کلیدواژه‌ها:
سیستم اطلاعات ساختمان، نقاط قوت، تحلیل SWOT

ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:06
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM
  یوسف گل نهالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مهدی روانشادنیا - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
در یک دهه گذشته صنعت ساخت ساز در دنیا، توسعه چشمگیری در تکنولوژیهای جدید داشته است، یکی از این تکنولوژیهای موثر مدل سازی اطلاعات ساختمان است. علیرغم پیشرفتهای گزارش شده مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحقیقات قبلی، استفاده گسترده از مدل سازی اطلاعات ساختمان هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان تمام اطلاعات یک ساختمان را جمع آوری حفظ میکند. این اطلاعات در بخشهای مختلف صنعت ساخت ساز از جمله برنامهریزی پروژه، آنالیزهای مختلف، استخراج مقادیر، طراحی یکپارچه سازی ساختوساز، بهینه سازی، ارزیابی ریسک، تخمین هزینه، مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، مدیریت ساخته کاربرد موثری دارد. هدف اصلی در این مطالعه ایجاد مدلی برای تولید خودکار برنامه زمان بندی با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان است. در این تحقیق سیستم پیشنهادی، مدل سازی اطلاعات ساختمان را به عنوان ورودی دریافت کرده با استفاده از قواعد توالی ساخت، فعالیتهای اجرایی را تولید میکند. مدت زمان هر فعالیت با استفاده از نرخ تولید فعالیت ارایه شده در گزارش تجزیه بهای سازمان برنامه بودجه، توسط سیستم محاسبه شده در نهایت این سیستم با استفاده از روش مسیر بحرانی برنامه زمانبندی را ارایه میدهد. مدل سازی اطلاعات ساختمان بکار گرفته شده در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Autodesk Revit برای یک ساختمان طبقه بتنی انجام شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، برنامه زمانبندی، IFC، C#

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات